Fizetési lehetőségek

Fizetési lehetőségek
Készpénz.
Utalás, fizetés előtt mindig tájékozódjon a konkrét szolgáltatáshoz tartozó bankszámlaszámról.

Név: Bakator Péter
Számlavezető bank: CIB Bank
Bankszámlaszám: 10701283-63255748-51100005

Név: Bakatorné Bencsik Erika
Számlavezető bank: OTP Bank
Bankszámlaszám: 11773449-00576451

Jelenleg rutinnal, magánszemélyek (természetes személyek) felé történhet számlázás szervezetünktől. Nem természetes személynek kiállított számlaigény esetén, megrendelés, szolgáltatás igénybevétele, jelentkezés,… előtt kérlek minden esetben érdeklődj aktuális lehetőségekről.

Esetenként lehetőség van (jellemzően tanfolyamoknál) részletfizetésre, mely során (esetenként eltérhet) előre a tanfolyam fele fizetendő, majd a tanfolyam felénél a fennmaradó rész. Részletfizetési igényét a jelentkezőnek kell írásban jelezni, mely Szolgáltató írásos jóváhagyása után vehető igénybe.
Kedvezmények (nagy létszám, kártyák, kuponok,) lehetősége, érvényesítése, elfogadása az adott szolgáltatásnál érdeklődésre.
Az alapárat módosító személyes vagy csoportos kedvezmények, kártyák, kuponok igénybevételét, az adott szolgáltatás megrendelésekor vagy arra jelentkezéskor kell a kedvezményt igénybe vevőnek jeleznie. Utólagosan nem áll módunkban kedvezményt érvényesíteni.
Foglalkozásra való hely foglalásra, annak megkezdésére, azon való részvételre az adott foglalkozás díjának előre megtérítése a feltétel.
Szolgáltatási időpont foglalásának feltétele az adott szolgáltatás (legalább alap) díjának előre megtérítése. Ettől eltérő esetben az adott időpontot fenntartását nem garantáljuk.

Általános Szerződési Feltételek

A www.gaiaharmony.org üzemeltetőjének adatai
Weboldal üzemeltetője: Bakator Péter kisadózó egyéni vállalkozó
Nyilvántartási szám: 55075118
Székhely: 2120 Dunakeszi, Barátság útja 2/B 4/50
Telephely: 2120 Dunakeszi, Barátság útja 2/B 4/50
Adószám: 56434019-1-29
Közösségi adószám: HUS6434019
Kibocsátó okmányiroda megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kapcsolattartó személy neve: Bakator Péter
Elektronikus elérhetősége: info@gaiaharmony.org
Telefonszám: +36 30 525 1903
A szerződés nyelve: magyar
továbbiakban, mint Szolgáltató által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Az ÁSZF személyi, tárgyi és időbeli hatálya
Az ÁSZF hatályba lépéstől határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható. Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket nem érintik.

Lemondás, pénzvisszafizetés, bérlet
Egyéni foglalkozás:
Előre egyeztetett időpontban induló foglalkozás, ügyfél esetleges késése esetén vagy megjelenése teljes hiányában is az egyeztetett időpont alapján, hosszában, módjában kerül elszámolásra.
Amennyiben korábban, előre egyeztetett időpontot kíván lemondani, azt legkésőbb a lemondás tárgyát képző időpont előtt 48 órával tudjuk fogadni, kizárólag írásban Szolgáltató valamely elérhetőségén. 48 órán belüli lemondás esetén a felmerülő díj(ak) kiszámlázásra illetve az egység(ek) levonásra kerül(nek). Újabb időpontot csak az előző esetleges elmaradt kifizetések után egyeztetünk. Lemondást, függetlenül annak tárgyától, időpontjától ügyfelenként két alkalommal áll módunkban fogadni, ezt követően adott ügyfélnek több időpont lemondásra nincs lehetősége.

Csoportos foglalkozás:
Foglalás véglegesítése, módosítása vagy törlése legkésőbb az órát megelőző napon lehetséges. Foglalásokat lemondani kizárólag írásban lehetséges.
Eseti jegy esetén a foglalás a részvételi díj utalásával (bankszámlán való jóváírás időpontja a mérvadó), bankszámlára fizetésével véglegesedik, ezt követően lemondásra, módosításra nincs lehetőség.
Bérlet esetén ha a foglalás nincs lemondva a foglalkozás díját nem áll módunkban jóváírni, visszatéríteni, illetve az alkalom levonásra kerül a bérletről.
Konkrét foglalkozással kapcsolatban további részletekért (foglalkozás tartója, helyszín, bankszámlaszám,…) keress minket elérhetőségeinken.

Bérlet felhasználás:
Az előre egyben megvásárolt foglalkozásalkalmak, órák (mentorálás, csoportos foglalkozás, magánóra, oktatás, egyéb foglalkozás, szolgáltatás…) azaz bérletek, függetlenül tárgyuktól, rajtuk lévő egységek számától, vásárlás napjától 90 napig használhatók fel. Ezen időszakon túl nem lehet felhasználni a fennmaradt egységeket, értéküket nem áll módunkban sem beszámítani, sem Ön vagy megajándékozottja részére visszafizetni. Felhasználás időtartama nem hosszabbítható. A rendelkezésre álló egységek felhasználásával, de legkésőbb a felhasználási idő lejártával az Ön és Szolgáltató között esetlegesen létrejött szerződés megszűnik.

Tanfolyam:
A tanfolyam előadássorozat, képzésben/oktatásban az ismeretátadás megszervezésének formája.
Tanfolyam lemondására annak egyeztetett, szervezett megkezdése előtt 60 naptári nappal van lehetőség, ekkor a teljes befizetett összeget megtérítjük. Ezt követően vagy a befizetett tanfolyam elkezdése után pénzt visszafizetni nem tudunk.

Tréning:
A tréning (komplex módszer-együttes, eljárás, amelynek keretében célorientált tartalmú, bizonyos kompetenciák megszerzésére irányuló felkészítés történik, visszacsatolással, interakciós lehetőséggel, esetlegesen gyakorlatokkal és azok értékelésével összekapcsolva.
Tréning lemondására annak egyeztetett, szervezett megkezdése előtt 60 naptári nappal van lehetőség, ekkor a teljes befizetett összeget megtérítjük. Ezt követően vagy a befizetett tanfolyam elkezdése után pénzt visszafizetni nem tudunk.

Az ÁSZF-ben rögzített felhasználási időintervallumtól való eltérés kizárólag közös megegyezés esetén, írásban lehetséges. Felhasználási időintervallumtól Szolgáltató, egyedi ajánlatok, akciók, esetén eltérhet, azokat hosszabbíthatja.

A tanfolyamok tematikája
A tanfolyamaink témától függően több egymásra épülő részből állhatnak. Jelentkezést követően a jelentkezőknek megküldött leírásban részletesen ismertetjük: Tematika, elméleti-gyakorlati oktatások pontos időpontja, személyes vagy online formája, hossza, tervezett létszáma, egyéb tudnivalók.

Vis maior, COVID különtételezés
Ha COVID vagy egyéb vis major okok miatt a tanfolyamot nem tudjuk személyesen megtartani, az elméleti oktatást jogunkban áll online formában megtartani, folytatni, a gyakorlatokat pedig távoktatás keretében megtartani.
Az online formában hirdetett vagy személyes foglalkozáson online formában is részvételt biztosító tanfolyamot vis major okok miatt (technikai vagy internet szolgáltatói hiba, …) nem tudjuk megtartani úgy Szolgáltatónak jogában áll résztvevők részére a foglalkozás anyagát utólag írásban megküldeni vagy a foglalkozást új időpontban megtartani.

Munka és bérleti díjjak
Idő alapú szolgáltatásnál, minden megkezdett egység (az adott szolgáltatásnál megadott pl.: félóra, óra, nap) után fizetendő díj.

Mit kapsz a pénzedért?
Részvételi lehetőséget a tanfolyamon, ismereteket, élményeket, egyeztetett szolgáltatást.

Szerződés hatálybalépése:
2020.10.26.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztató a gaiaharmony.org weboldalon, hírlevél kiküldés és egyes szolgáltatások igénybe vétele kapcsán személyes adatokkal beazonosított Felhasználók önkéntesen megadott adatainak kezelésére és tárolására vonatkozik.

Az adatkezelési tájékoztató célja
A szolgáltató, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://gaiaharmony.org/aszf/ címen. Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését. Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Szolgáltató
Szolgáltató minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törölhet. Szolgáltató az adatokat tőle telhetően megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Szolgáltató, tőle telhetően olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Szolgáltató az adatkezelés során alábbiakkal törekszik megőrzi a titkosságot:
megvédeni az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
a sértetlenséget: megvédeni az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
a rendelkezésre állni: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz

Cookie-k (Sütik)
A sütik feladata:
információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
megkönnyítik a weboldal használatát;
minőségi felhasználói élményt biztosítanak
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Munkamenet cookie
Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

Analytics Cookie
A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a XY számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Célzott vagy reklám cookie
Annak érdekében, hogy az érdeklődési körüknek leginkább megfelelő marketinginformációkkal tudjuk ellátni látogatóinkat, személyre szabott, azaz célzott vagy reklám cookie-kat is használhatunk, amihez azonban az Ön kifejezett beleegyezése szüksége, melyet az adott webes felületen megjelenő külön szövegdobozban a megfelelő gombra történő kattintással adhat meg.

Ezek a cookie-k részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól. Ha Ön megerősítette, hogy a továbbiakban is kapni szeretne tőlünk e-maileket, marketinginformációkat, illetve ajánlatokat, akkor a cookie-k a következőképpen fognak működni:
információkat gyűjtenek arról, hogy Ön a weboldalainkon mely cikkeket és/vagy szolgáltatásokat kereste meg, így- adatokat rögzítenek Önről, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosítsuk Önt és beállításait, így nem kell újra megadnia ezeket az információkat, amikor ismételten az oldalunkra látogat segítenek beazonosítani Önt, amennyiben egy tőlünk kapott e-mailre válaszol;
korlátozható egy adott hirdetés megtekintésének a száma, valamint mérhető a hirdetési kampányok hatékonysága.

Harmadik féltől származó cookie
Honlapunkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

Funkcionális cookie
Ezek a cookie-k a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, választott nyelv, régió, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek. Ezek a cookie-k nem követik Önt nyomon más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más oldalakon keresztül.

Az alábbi cookie-kat használjuk harmadik fél által:
Google Analytics – analitika
youtube.com – videó
facebook – analitika
WPform

Online regisztrációhoz, jelentkezéshez, rendeléshez kapcsolódó adatok
Ügyfél neve
Ügyfél e-mail címe
Ügyfél telefonszáma
Ajándékozott neve
Ajándékozott telefonszáma
Ajándékozott e-mail címe
Tanfolyam megnevezése
Fizetés módja
Számlázási név, cím

Hírlevélhez kapcsolódó adatok
név
e-mail cím

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
Az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
A Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
A számvitelről (Számv. tv.);
A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.)

Az adatkezelés időtartama
A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, emailben küldött, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, a 8.4. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

Az adatok fizikai tárolási helyei
Az adatok fizikai tárolási helyei Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Szolgáltató célja, hogy az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató munkatársai, megbízottjai férhessenek hozzá.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató belső munkatársai, megbízottjai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót pl. könyvelőt vehet igénybe.

Szolgáltató az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog
Szolgáltató célja megfelelő intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga
Az érintett kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megkapja.

Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja

Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Hírlevél
Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele, vásárlás során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

Hírlevél esetében Szolgáltató mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

Egyéb
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A kezelt személyes adatok köre
E-mail cím
Regisztrációval, jelentkezéssel kapcsolatos egyeztetésre (ha szükséges). Tájékoztatás a tanfolyamokkal, oktatással, képzésekkel, órákkal kapcsolatban.

Telefonszám
Regisztrációval, jelentkezéssel kapcsolatos egyeztetésre (ha szükséges). Tájékoztatás a tanfolyamokkal, oktatással, képzésekkel, órákkal kapcsolatban.

Név
A nevét arra használjuk, hogy személyessé tudjuk tenni leveleinket, illetve a megrendelt termékeket, képzéseket, esetleges okleveleket névre szólóan tudjuk kezelni.

Számlázási név és cím
Ha vásárol tőlünk valamit, jelentkezik, regisztrál valamire elkérjük a számlázási nevét és címét. Ezeket az adatokat a többitől eltérő módon legalább 5 évig mindenképp meg kell őriznünk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján.

A számítógép IP-címe és böngészőazonosítója
A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert. Itt látogatói statisztikát kapunk. Nincs összekötve személyes adataival.

Közösségi oldalakkal való kapcsolatok
Az ön kényelme érdekében biztosítani tudjuk, hogy a szokásos kommunikációs módok (pl. e-mail) helyett közösségi oldalakon (pl. Facebook) kommunikáljunk Illetve lájkolhatja, és megoszthatja blog és facebook bejegyzéseinket.

Blog, bejegyzés, közösségi média kommentek
Bejegyzésünkhöz az ön által írt véleményét, hozzászólást más is olvashatja. A véleménnyel segíthetnek másoknak a választásában, kommunikációban.

Technikai adatok
Szolgáltató célja a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket lehetőleg úgy megválasztani és üzemeltetni, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás), hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége), változatlansága igazolható (adatintegritás), a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő elérhetősége:
Amennyiben megkereséssel élne, az info@gaiaharmony.org elérhetőségen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Adatvédelmi tisztviselő:
Név: Bakator Péter
Telefon: +36305251903

Tárhely szolgáltató:
Neve: AB Plusz Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
Telephely: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
Cégjegyzékszám: 01-06-757647
Adószám: 21586091-2-13
email: abplusz@abplusz.hu
web: www.abplusz.hu

Adatfeldolgozók megnevezése:
Cégnév: Uni-Road Bt.
Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 94/C. 2/8.
Tevékenység: könyvelés

Egyéb rendelkezések

Felelősségi nyilatkozat
A gyakorlatokat, foglalkozásokat, oktatásokat, tréningeket, tanfolyamokat, rendezvényeket és egyéb csoportos vagy egyéni szolgáltatásokat mindenki saját belátása, megítélése alapján, esetleges orvosi szakvéleménye alapján, egészségi állapotának megfelelően, saját felelősségére végzi, veszi igénybe. Ezekkel kapcsolatban szervezők, óraadók, tanácsadók, oktatók semmilyen felelősségre nem vonhatók.

Az oldalon található képi és szöveges tartalom szerzői jogvédelem alatt áll!

Utolsó frissítés:
Budapest, 2023. július 27.